ČOKOLÁDA A PSI

 

Nejen jezevčíci, ale i jiní hafani ve většině případů mají rádi čokoládu. Ne, že by si ji nabídli sami, ale většinou jim ji jejich majitelé v dobré víře podávají, aniž by tušili jakékoliv riziko. Jsou i takoví, kteří vědí, že čokoláda je pro psy toxická a tak tuto pochoutku kupují ve zverimexech s pocitem, že ta „speciální čokoláda pro psy“ tak toxická není. Bohužel opak je pravdou. Po prostudování ingrediencí dané „psí“ čokolády se dozvíte, že je to čokoláda jako každá jiná, jen stojí o pár korun více, protože je jakoby speciálně upravená pro psy.

 

A čím že je čokoláda tak toxická?

Čokoláda obsahuje xantinový alkaloid theobromin (methylxantin), který se nachází v semenech koly, kakaových bobech a v čaji. Mezi methylxantiny se řadí také kofein a theofylin, což jsou také alkaloidy s purinovým jádrem.

 

U theobrominu byly prokázány mutagenní účinky, kdy dochází k poškození DNA za spoluúčasti jiných genotoxinů. Také negativně působí na reprodukční cyklus. Vysoké dávky podávané samicím krys prokázaly nižší životaschopnost a hmotnost plodů.

 

Při pozření vyšších dávek dochází:

ke stimulaci centrální nervové soustavy

zrychlení činnosti srdeční (pozor na kardiaky, což je většina obézních jezevčíků)

smrštění cév v mozkové tkáni

zvýšení stažlivosti srdeční a kosterní svaloviny

zvýšení množství definitivní moči vytvořené ledvinami za určitou dobu

 

Všechny tyto děje jsou příčinou následných klinických příznaků, které nastupují do 6ti až 12ti hodin po pozření čokolády:

výrazná žíznivost

zvracení

průjem

výrazné zvýšení srdeční frekvence

 

Tyto příznaky se mohou dále stupňovat, a tak dojde k:

nástupu hyperaktivity

nadměrnému močení

zvýšení krevního tlaku

zrychlení dechu

ke zblednutí sliznic

 

Poté nastupuje:

porucha hybnosti

nepravidelnost srdečních rytmů

zvýšení teploty

třes

křeče

    

Zvířata posléze hynou v kómatu, kdy smrt nastane v důsledku srdečního a dechového selhání. Jelikož více než 50% tzv. „sídlišťových obézních jezevčíků“ trpí srdeční či ledvinnou nedostatečností, je pro ně otrava čokoládou o to nebezpečnější a se šancí na uzdravení mnohem menší.

 

První pomoc

Jestliže jste si jisti, že váš jezevčík snědl větší množství čokolády, či kakaa  a nejeví prozatím žádné známky otravy, snažte se u něj vyvolat zvracení, a to do 4 hodin od pozření čokolády. Jestliže je to již za dobu delší, podejte mu aktivní uhlí ve formě tablet v množství 1 – 2g/kg nebo 10% suspenzi v dávce 10 – 20 ml/kg živé hmotnosti. Následně mu podejte projímadlo, avšak ne na bázi olejové. Aktivní uhlí podávejte v intervalu 4 – 6 hodin a poté v intervalu 8 – 12 hodin, do upravení stavu. Opakované dávky aktivního uhlí zkracují poločas rozpadu theobrominu.

Pokud  však váš jezevčík již jeví známky otravy, neprodleně vyhledejte veterinárního lékaře, aniž byste vyvolávali zvracení či jinak se snažili psa léčit. Veterinární lékař musí nejdříve pacienta stabilizovat a poté navrhnout další terapii.

Jana Faimanová, duben 2003