PODĚKOVÁNÍ

24.09.2013 13:14

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem milým a laskavým lidem, kteří mi byli nápomocni při hledání štěňátka, zejména panu Jaroslavu Nedomovi, paní MUDr. Petře Mozíkové, Lucii Tolarové, Daně Potměšilové, Lence Pytlounové, Janě Duškové, Mgr. Lence Svobodové, manželům Klášterkovým a dalším. (Odkazy na jejich webové stránky naleznete v sekci "odkazy").

 

Poděkování patří v nemalé řadě také mým přátelům Janě a Tomášovi, kteří mě hodně podpořili a absolvovali se mnou cestu do Uherského Ostrohu, kam jsem si jela pro štěňátko. Děkuji kamarádům Jitce a Vojtovi, kteří mi moc pomáhají s péčí o psí miminko v době, kdy jsem v práci.