posudek NVP Ostrava 11.4.2015 (ing. Přibáňová-CZ)

posudek NVP Ostrava 11.4.2015 (ing. Přibáňová-CZ)