ŘEČ TĚLA   

 

aneb jak porozumět tomu, co nám náš čtyřnohý kamarád chce říci

 

Během života se svým pánem si pes vytvoří vlastní druh komunikace, které rozumí jen on a jeho pán. Psi jsou ale poměrně průhlední, a tak i na cizím psu poznáte, co vám říká.

Pro základní pochopení toho, co nám pes sděluje postojem svého těla, si stačí zapamatovat jednoduché pravidlo: čím agresivnější, sebevědomější a dominantnější pes je, tím větší se snaží vypadat. A naopak bázlivý, podřízený jedinec se snaží co nejvíce zmenšit. Pro přesnější určení toho, co nám pes sděluje, však musíme sledovat i další věci.

 

řeč těla

Pohyby těla, ocasu a srst, tím vším může pes vyjádřit, co si myslí a cítí.

 

šťouchnutí čenichem - náklonnost, vyjádření lásky a přátelství

šťouchnutí bokem -  náklonnost

vrtění ocasem - veselost, štěstí

vztyčený ocas - zkoumání situace, nejistota

ocas mezi nohama - strach

ležení na zádech - podřízenost a také maximální důvěra

ležení na břiše packy pod hlavou - strach nebo také znuděnost

ležení v klubíčku - ochrana před okolím při spánku

vztyčený zadek, přední packy a hrudník na zemi - hra, výzva

nakrčený čenich, zvrásněné čelo - výhružka (může být i při hře)

vyceněné zuby - výhružka

zježená srst - strach, příprava k boji

uši připlácnuté těsně k hlavě - strach

vztyčené nastražené uši - ostražitost

opření se předními tlapami o člověka - radost, vítání, poznávání člověka

točení se dokolečka - radost a vítání

škrábání packou - prosba

olizování člověka - náklonnost, uklidňování

 

pokládání tlapky nebo hlavy na druhého psa

Toto gesto je mírně dominantní. Pes jakoby zkouší, jestli mu druhý pes dovolí převzít nadřazenou roli.

 

narážení ramenem

Psi, kteří se pokouší uplatnit své dominantní postavení, někdy vidíme, jak narazí ramenem do plecí druhého psa. Je to způsob (více méně úspěšný,) jak přinutit podřízeného jedince uhnout tomu dominantnějšímu z cesty. Pasivní formou narážení ramenem je opírání se. Dominantní zvíře se snaží přimět druhého psa, aby mu uvolnil místo.

 

pes se válí na boku, odhaluje břicho

Toto je nejsilnější projev podřízenosti vůbec, dalo by se říci, že se blíží podlézání. Někdy pes může dokonce začít močit. Takto reaguje pes, který je velmi vystrašený a nechce dát druhému psu záminku k útoku. Tímto chováním totiž připomíná štěně. Takovéto chování se může objevit i v méně vypjatých situacích - například když je pes spokojený a uvolněný v blízkosti vůdce smečky. V tom případě mu tak dává najevo, že ho uznává za nejvyššího šéfa.

 

přilehnutí na přední nohy, zdvižení zadní části těla

Tento postoj rozluští každé malé dítě - je to výzva ke hře. Někdy to také může být součást vítacího rituálu.

 

tření zad, tváře nebo hrudi o zem

Tento signál nám říká, že pes právě zažil něco opravdu příjemného a že je spokojený. Můžeme to zaregistrovat například po krmení, nebo když se pes konečně může proběhnout venku.

 

sezení se zdviženou přední nohou

I když takovýto pes vypadá velmi roztomile, vyjadřuje tímto způsobem nejistotu a bázlivost. Tento signál se pravděpodobně vyvinul ze silně podřízeného převalení na záda. První fáze překulení na hřbet je totiž právě přizvednutí přední tlapky.

 

Podle vědců pes dokáže porozumět až 200 slovům lidské řeči, ale on toho pomocí svého těla dokáže vyjádřit mnohem více. Pokud chceme svému psu rozumět aspoň tolik, kolik rozumí on nám, musíme vnímat i nejjemnější gesta, kterými nám sděluje, jak se cítí a co potřebuje. Ale pozor, ne vždy řeč těla psů znamená totéž co u lidí.

 

pohled očí

z očí do očí - žádost o něco, důvěra

pohled mimo člověka - strach

 

Oční kontakt - pohled přímo z očí do očí používají psi jako výraz dominance nebo jako výhružku před útokem. Podřízený pes na oční kontakt většinou reaguje odvrácením pohledu, případně dalším podřízeným gestem. Stejně tak psi vnímají i oční kontakt s lidmi. Proto nemáme zírat na agresivního psa, ale naopak můžeme upřeného pohledu využít ke zvládnutí vlastního psa. I smutné psí oči, které vás při jídle upřeně sledují, jsou ve skutečnosti dominantním gestem - pes si pomocí pohledu vynutí to, co chce. Pokud mu vyhovíte, vyloží si to jako výraz podřízeného chování a mohou se objevit problémy s výchovou.

 

hlasový projev

štěkání - je několik druhů štěkotu, které jsou slovy těžko popsatelné, štěkot může znamenat radost, volání o pomoc, vyhrožování ... Záleží na tónině hlasu, harmoničnosti, intenzitě a periodě štěkotu.

vrčení - výhružka při boji i při hře, hluboké vrčení nebo chrčení obvykle znamená „nedělej to", nebo naopak „tak honem, do toho"

vrnění a bručení - obvykle při hře, nebo při mazlení, vyjadřuje spokojenost

pískání, kňučení - touha či prosba, případně vyjádření bolesti

vytí - volání, upozorňování na něco

 

pachy

Pachovým značením si předávají informace zvířata mezi sebou. Značkují si své teritorium, označují si cestu. Vzájemně se očichávají a podle pachu druhého se rozhodují, zda budou přáteli či nikoliv. Zvíře je jinak cítit ve chvíli, kdy má radost a je spokojené a ve chvíli, kdy má strach.

 

Co vidí a cítí pes?

Že mají zvířata vybavené smysly daleko lépe než člověk, je věc všeobecně známá. Je to ale opravdu vše, čím disponují? Některá totiž dokazují, že zřejmě není. Vše totiž nasvědčuje tomu, že zvířata mají ještě jeden smyl, který lidem zatím zůstává naprosto utajen. Jedná se o smysl, jež umožňuje vidět dál a víc, vidět zřejmě další skrytý svět. Říká se mu šestý smysl.