CITÁTY O PSECH

 

Dobrý pejsek nikdy neumře, navždy zůstává se svým pánem. Kluše vedle něho s hlavou na dosah pánovy ruky, za svěžích podzimních dní, kdy na polích leží jíní a zima se blíží mílovými kroky.

     

Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy. 

 

Štěně je ještě hodně malý a nesečtělý pes. Už jeho pohled však říká slovy klasika: "Člověče, já nemám nic, než tebe. Ale koukej, my dva jsme báječná psí smečka, viď?"

 

Jestliže v ráji nejsou psi, potom chci po smrti jít tam, kam odešli oni.

 

Člověk je bohem psa. Pes nezná nikoho jiného, nechápe nikoho jiného. Jeho celá psí duše se rozplývá v jeho bohu, všechny jeho síly jsou zasvěceny jeho službám.

 

Dát psovi kost není laskavost. Laskavost je podělit se se psem o kost, když máš hlad jako pes.

 

Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata.

 

Pes naučí vaše dítě věrnosti, vytrvalosti a třikrát se zatočit před ulehnutím.

 

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

 

Chcete-li si rozumět se svým psem, není třeba na něj hned štěkat.

 

Kdo měl někdy psa, bude na něj vzpomínat asi po celý život. V těch vzpomínkách si člověk vybavuje i sebe: jak se stával lepším, jak ho zušlecht'ovala péče, kterou poskytoval tvoru, jenž mu byl bezmezně oddán a za svou věrnost nic nevyžadoval.

 

Koupit si psa je jediný způsob jak si lze za peníze pořídit lásku.

 

Za peníze si můžeš koupit docela dobrého psa, ale nekoupíš si zavrtění jeho ocasu.

 

Jestliže je láska nesmrtelná, pak pevně věřím, že se po smrti setkám se všemi psy svého života, kdyby pro nic jiného, tak pro to moře lásky, která nás spojovala.

 

Jakmile jednou podrbete psa, máte navždy vystaráno o zábavu.

 

Člověk, který se umí radovat z podzimního lesa, člověk, který zažil ticho koňské stáje a člověk, který dal jméno psovi, jen takový člověk je člověkem.

 

Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají. Dýchají stejně, v čem je tedy člověk před zvířetem?

 

Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi.

 

Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností.

 

Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

 

Pes neumí ublížit z vlastní vůle, pouze člověk chce, aby mu bylo ublíženo.

 

Psi nejsou celým našim životem, ale díky nim je náš život úplný.

 

Chcete-li mít ze psa skutečnou radost, neměli byste se pokoušet vychovat ho tak, aby byl tak trochu člověk. Vtip je v tom, nebránit se možnosti, že se vy stanete tak trochu psem.

 

Pes je jediný tvor na světě, který vás má rád víc, než vy máte rádi sami sebe.

 

Na psí společnosti je nejlepší to, že ze sebe můžete dělat šaška a pes vás nejen nebude plísnit, ale bude šaškovat s vámi.

 

Psi nejsou lidé oblečení do kožichu, a upírat jim jejich vlastní povahu znamená činit jim velkou újmu.

 

Můžete svému psu vykládat jakoukoli bláznivinu a on na vás vždycky vrhne pohled pravící : "Můj bože, ty máš PRAVDU! NIKDY jsem na nic takového nepomyslel!"

 

Pes je zřídka úspěšný při pozdvihování člověka na vlastní úroveň bystrosti, ale člověk často stáhne psa dolů, na svou vlastní úroveň.

 

Našeho psa mám moc rád. Ostatně je to jediný  tvor v rodině, který mi neodmlouvá.

 

Většina lidí se nakonec naučí svého psa poslouchat.

 

Pes není zvíře, pes je přítel.

 

Pes mluví očima často rozumněji, než člověk ústy.

 

Psi mají jednu chybu - věří všem lidem.

 

Pán Bůh nám dal v podobě psa opravdového přítele, neboť věděl, že takového mezi lidmi nenalezneme.

 

Abychom získali správnou představu o své důležitosti, měl by každý mít psa, který ho bude zbožňovat, a kočku, která ho bude ignorovat.

 

Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh.

 

Můj manžel mi dal na vybranou - buď on nebo pes. Občas se mi po něm stýská...

 

Ať už dáte psovi do misky jakoukoliv pochoutku, pes vás bude vždycky podezírat, že vy máte k jídlu něco lepšího.

 

Jenom ti, kdo neměli nikdy psa, nemohou pochopit, oč by byl život bez psů chudší.

 

Chceš-li být jeden den šťasten, kup si víno a pozvi přátele.
Chceš-li být dva dny šťasten, ožeň se.
Chceš-li být šťasten celý život, chovej psy.

 

Pes k člověku vzhlíží, kočka přehlíží a prase považuje za rovnocenného partnera.

 

Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.

 

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

 

Na psí život si většinou nejvíce stěžují ti, kteří nikdy psa neměli.

 

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé. 

 

Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností.

 

Pes ruší ze spánku pouze ty sousedy, kteří jsou schopni a ochotni pustit se s vámi do fyzické potyčky.

 

I malý pes dokáže ve vaší posteli zaujmout takovou polohu, aby pro vás prakticky nezbylo žádné místo.

 

Psi žijí výhradně přítomností. Jsou přívalová vlna emocí, a každá z nich je variantou lásky.

 

Pouto se psem je to nejpevnější na zeměkouli.

 

Psi milují společnost. Staví ji na první místo krátkého seznamu svých potřeb.

 

Pro svého psa jste ta nejbáječnější, nejchytřejší a nejkrásnější lidská bytost na světě.

 

Nesejde na tom, jak málo máš peněz a jaké dluhy. Máš-li psa, jsi boháč.           

 

Psi ztělesňují naše pouto s rájem. Neznají zášť ani žárlivost ani nespokojenost.              

 

Myslím, že k psům nás to táhne z toho důvodu, že to jsou nebojácní tvorové, jakými bychom mohli být i my sami, kdybychom si nehráli na chytráky.

 

Už tisíckrát mi zopakoval, že právě já představuju smysl jeho existence: tím, jak se mi opírá o nohu, tím, jak při mém sebemenším úsměvu začne blaženě vrtět ocasem.

 

Věřím, že psi jsou ti nejúžasnější tvorové na světě. Svou lásku rozdávají bezpodmínečně a neomezeně. Pro mě jsou vzorem v tom, jak nežít nadarmo.

 

Zkusili jste si někdy představit, co si o nás asi tak myslí? Chci říct, když se vrátíme ze samoobsluhy s tou překrásnou kořistí – s kuřetem, vepřovými kotletami, hovězím žebírkem. V jejich očích musíme být ti nejbáječnější lovci na světě.

 

Pokud váš pes někoho nesnáší, zřejmě byste se měli mít na pozoru i vy sami. 

 

O jakých psech to mluvíte? Jsou to moje děti, lidičkové porostlí srstí, kteří mi pomáhají otevřít srdce světu.

 

Přesvědčila jsem se, že i když má člověk sebevětší trápení, jeho tichý a oddaný psí společník mu může nabídnout podporu, jakou mu nikdo jiný nenabídne.

 

Požehnaný je člověk, jenž se naučil milovat od starého psa.

 

Staří psi, stejně jako staré boty, jsou pohodlní. Možná už nemají ten původní dokonalý tvar a jsou kapánek omšelí, ale dokonale nám padnou.

 

Mít psa je stejné, jako vlastnit duhu. Na počátku jsou štěňata jen radost. A staří psi na opačném konci jsou hotový poklad.

Záchrana jen jediného psa nezmění svět ….. ale svět se může změnit kvůli tomu jedinému pejskovi.

 

Jsme sami, naprosto sami na téhle planetě, uprostřed všech forem života, které nás obklopují. Jedinou výjimkou je pes, jenž s námi uzavřel spojenectví.

 

Dobrý pes si zaslouží dobrý domov.

 

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

 

Společnost zvířete má v sobě něco uklidňujícího – opravdový anděl, kterého mám vedle sebe, to je můj pejsek.

 

Pes není zvíře, pes je přítel.      

 

Proč odpírat důstojný život psům, když sami o něj usilujeme.

 

Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu, a nebo ne, neptá se, jestli bohatý či chudý. Jste jeho kamarád … Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.